#

JOBS

LEDIGE STILLINGER


Paneda DAB AS er en del av Paneda-gruppen som leverer innovative transmisjonsløsninger for digital radio og tv. Selskapet har blant annet utviklet unike kringkastingssystem for vegtunneler og kringkastere. Paneda-gruppen forventer fortsatt vekst og i den forbindelse søker vi etter


Tekniker/montør

Stillingen omfatter tilrettelegging, klargjøring, kvalitetssikring og dokumentasjon av teknisk utstyr, samt delta i montasje i felt.  

Kvalifikasjonene som kreves er teknisk fagskole eller ingeniørutdannelse innen radio-/datateknologi. Erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende formell utdanning.

Lønn etter selskapets lønnssystem basert på kvalifikasjoner og erfaring. Et spennende utviklingsmiljø i et selskap som har gått fra en lokal idé til store nasjonale kontrakter, og nå videre internasjonalt.

Søknader sendes: Teknisk leder Martin Nygård e-post: martin.nygard@paneda.no. Tlf. 90719555 innen søndag 30.9.2018