DRIFTSMELDINGER

TV - Frekvensendringar

Vi legg om frekvensar på enkelte TV-sendarar i skuggenettet. Kundane må foreta eit nytt søk for å få inn kanalane.

Published: 04.06.2018 - 00:00