DRIFTSMELDINGER

Altevatn - Kortproblem

Kundar på Altevatn kan oppleve å få feilmeldinga "ingen tilgang/no access". Desse må ha nytt programkort. Ver vennleg og kontakt oss om dette.

Published: 27.06.2019 - 00:00